Puppy cursus

 

Wanneer je de puppy hebt opgehaald bij de fokker is hij ongeveer 8 weken oud. Belangrijk om te weten is dat een hond verschillende levensfases kent. Als de pup 8 weken oud is heeft hij al een paar fases gehad die erg belangrijk voor hem zijn. De hondenfokker is volledig verantwoordelijk voor deze periode en daarom is het belangrijk om een professionele hondenfokker te selecteren waar je de pup aanschaft. 

Onze puppycursus richt zich met name op het socialiseren van de pup en het aanleren van basiscommando's.
Socialiseren houdt in dat de pup gewend raakt aan nieuwe situaties en omstandigheden en leert om hier mee om te gaan.

 

De verschillende levensfases

 • Neonatale fase: de eerste 14 dagen na de geboorte vormen de neonatale fase. De pup is blind en doof. De reukzin, en het gevoel voor temperatuursveranderingen zijn wel aanwezig. Dit stelt de pup in staat om de tepel van de moeder te vinden.
 • De overgangsfase:  derde levensweek, de oogjes gaan open en ze leren elkaar en hun moeder zien en herkennen.  De pup neemt het gedrag over van de broertjes en zusjes.  Vanaf nu is het belangrijk dat de pup veel indrukken opdoet zoals oppakken, kinderen, volwassenen, verschillende soorten geluid, knallen, andere dieren etc. Alles wat de pup nu meemaakt wordt later als vanzelfsprekend beschouwd en zit als het waren in het geheugen van de pup ingeprent. 
 • De eerste socialisatieperiode: Tijdens de eerste socialisatiefase staat de pup open voor alles wat nieuw is, dieren, voorwerpen en geluiden. Hij leert door te doen van de reacties van de nestgenootjes en van de reacties van de moeder. Ook de tandjes worden gebruikt. Op zowat alles wat de pups tegenkomen wordt gekauwd.  Alle indrukken uit zijn omgeving worden opgenomen en opgeslagen. Deze fase loopt vanaf de derde levensweek tot en met de leeftijd van 12 weken. 
 • De tweede socialisatieperiode: loopt vanaf de 12e levensweek week tot en met de zesde levensmaand. De hond gaat zijn plaats in de roedel zoeken, leert samenwerken met anderen en blijft de indrukken die hij doet, opslaan. Het is dan ook belangrijk om in deze periode het socialiseren nogmaals te herhalen. Hierdoor wordt hetgeen bij de eerste socialisatie is geleerd verankerd in het brein van de hond.

Werkwijze

Aanmelding 

 • Aanmelden voor de training kan via de mail of telefoon, mail je aanvraag naar k9reflections@hotmail.com of bel +316 535 144 72. 
 • Na de aanmelding krijg je per email of telefoon aanvullende informatie zoals, data, locatie, tijden en overige informatie.
 • De cursus begint met een introductie les zonder hond. In deze les wordt de theorie uitgelegd over hondengedrag en onze methode van trainen.
 • Na de theorieles volgen 6 praktijklessen met hond.

 

 

Onderdelen die behandeld worden tijdens de cursus

 • Omgevingsgerichte socialisatie, ofwel gewenning aan harde/vreemde geluiden, fietsers, joggers, honden en mensen
 • Gehoorzaamheidsoefeningen, zit, af, volg en hier
 • werken met een lijn en halsband
 • Theorieles over hondengedrag
 • Spelen met de andere pus uit de groep