Home » Workshops » Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

Inhoud van de workshop

De workshop pesoonlijk leiderschap is bedoeld om aan (beginnende) leidinggevenden meer handvatten te bieden op het gebied van interpersoonlijke communicatie en leiderschap. De workshop is samengesteld voor leidinggevenden, maar kan ook veel handvatten bieden voor mensen die zichzelf moeten presenteren, voor de klas staan, (korte) projecten leiden, of interesse hebben in deze manier van leren.

Tijdens de workshop gaan de deelnemers diverse oefeningen met of zonder hond uitvoeren. De oefeningen worden na afloop met de groep geëvalueerd zodat alle deelnemers baat hebben bij de feedback en ook leren om daar mee om te gaan. Door gebruik te maken van werkhonden wordt het gedrag van de deelnemer(s) objectief gespiegeld. De werkhonden zijn ongevoelig voor iemand zijn of haar geslacht, functie, leeftijd of andere variabelen. Hoe de werkhond reageert is een directe reflectie op het gedrag van de deelnemer, net zoals werknemers reageren op het gedrag van hun leidinggevende. We leren de deelnemers om hun eigen gedrag te analyseren, te herkennen en af te stemmen op een wenselijke situatie om vervolgens effectiever en zelfverzekerder leiding te geven. Tijdens de workshop komen verschillende stijlen van leiderschap naar voren. De deelnemers ervaren daardoor wat de mogelijke voor- en nadelen zijn van de verschillende leiderschapsstijlen.

Werkwijze

Aanmelding 

 • Aanmelden voor de workshop kan via de mail, mail je aanvraag naar k9reflections@hotmail.com.
 • Na de aanmelding krijg je per email aanvullende informatie zoals, data, locatie, tijden en overige informatie m.b.t. de workshop. 


Praktijkdag

 • We beginnen de workshop met een voorstelronde en een presentatie.
 • Tijdens de workshop volgt er na elke opdracht een mondelinge korte evaluatie. Aan het einde van workshop vindt een mondelinge groepsevaluatie plaats waarin alle deelnemers aan bod komen. De workshop neemt een dagdeel in beslag en wordt gehouden in groepen van maximaal zes deelnemers.

 

Onderwerpen die worden behandeld 

 • Leiderschap: leiding geven, nemen
  en ontvangen
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Voorbeeldgedrag
 • Feedback geven en ontvangen
 • Timemanagement