Home » Trainingen » Workshops » Teambuilding

Teambuilding 

K9teambuilding is een unieke workshop waarbij de deelnemers opdrachten gaan uitvoeren (met of zonder hond) om zo vooraf opgestelde doelen te realiseren. Het doel van de teambuilding wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld, de rode draad is de samenwerking binnen het team. De workshop is samengesteld voor teams uit het bedrijfsleven, verenigingen, overheid of semioverheid. 

De workshop is gebaseerd op interpersoonlijke communicatie en geeft inzicht in je eigen gedrag en dat van anderen. Tijdens de workshop leer en ervaar je waar je eigen talenten en valkuilen liggen en hoe je hier mee om kan gaan. Je leert tevens hoe je jouw lichaamshouding en gedrag kan afstemmen op de situatie die wenselijk is. Tijdens workshop gaan de deelnemers diverse oefeningen uitvoeren met werkhonden. Het grote voordeel van werken met honden is dat honden niet bevooroordeeld zijn. De honden oordelen niet over status, achtergrond, geloof of geaardheid, zij kijken puur en transparant naar hoe iemand als persoon overkomt, hoe iemand dingen aanpakt en met wat voor energie dit wordt gedaan. Na elke oefening vindt een korte evaluatie plaats. Indien er deelnemers bang zijn voor honden kunnen zij een andere rol krijgen zodat zij wel kunnen deelnemen aan de teambuilding.


Werkwijze  

Aanmelding 

 • Aanmelden voor de workshop kan via de mail, mail je aanvraag naar k9reflections@hotmail.com.
 • Fysieke afspraak met opdrachtgever waarin doelstelling bekend wordt gemaakt.
 • Na de aanmelding krijg je per email aanvullende informatie zoals, data, locatie, tijden en overige informatie m.b.t. de workshop. 


Praktijkdag

 • We beginnen de workshop met een voorstelronde en een presentatie.
 • Tijdens de workshop volgt er na elke opdracht een mondelinge korte evaluatie. Aan het eind van workshop vindt een mondelinge groepsevaluatie plaats waarin alle deelnemers aan bod komen. De workshop neemt een dagdeel in beslag en wordt gehouden in groepen,

 
De K9Reflections teambuilding kan ook worden aangeboden als meerdaagse teambuilding, neem voor meer informatie hierover contact met ons op. 

Mogelijke doelen voor het team

 • Het team leren kennen
 • Het creëren van onderling vertrouwen
 • Het vergroten van de weerbaarheid van het individu
 • Het doorzettingsvermogen stimuleren
 • De samenwerking een boost geven
 • De communicatie versterken/herstellen
 • Een uniek en spannend uitje